konserwacja

zabytkówsztukatorstwo

Konserwacja wątków ceglanych

Ceglany mur gotycki wraz z późniejszymi przemurowaniami, stan przed konserwacją Widoczne gniazda wykute w murze w celu wstawienia taszli ceglanych Widoczne kity, przed ostatecznym opracowaniem formy, będące uzupełnieniem ubytków poszczególnych cegieł Widoczny proces spoinowania Gotycki wątek kamienno - ceglany po zakończeniu prac konserwatorskich Ceglany mur gotycki wraz z późniejszymi przemurowaniami, stan po zakończeniu prac konserwtorskich

Fotografie przedstawiją gotyckie mury zamku w Koninie - Gosławicach. Prace obejmowały techniczną oraz etstyczną konserwację wątku kamienno - ceglanego oraz ceglanego. Jednym z założeń konserwtorskich było opracowanie wątku oraz spoiny tak by częściowo zminimalicowac różnice pomiedzy fragmentami muru pochodzącymi z okresu średniowiecza i późniejszymi przemurowaniami. Wstawiono liczne taszle ceglane, uzupełniono powierzchnie cegieł oraz spoiny, "uporządkowano" optycznie kamienno - ceglany cokół muru.
Prace wykonywane były na zlecnie firmy FKPB sp. z o.o.

 

powrót


Kontakt:
Grzegorz Lasota
Konserwacja Zabytków

35-118 Rzeszów
ul. Solarza 6/16
tel. 790 889 704
e-mail: grzesieklasota@gmail.com