konserwacja

zabytkówsztukatorstwo

Konserwacja kamiennej chrzcielnicy z Przeczycy

Chrzcielnica kamienna wykonana z piaskowca, widok przed konserwacją Widoczna częściowo oczyszczona powierzchnia kamienia Widoczny proces odsalania kamienia Widoczne zbrojenia założone w miejscach gdzie wykonywane będą rekonstrukcję

Widoczne zbrojenie założone w miejscu gdzie wykonywana będzie rekonstrukcja Widoczna podsatwa chrzcielnicy podczas klejenia odłamanych elementów Widoczna powierzchnia kamienia podczas uzupełniania ubytków formy rzeźbiarskiej Chrzcielnica po przeprowadzeniu prac konserwatorskich

Fotografie przedstawiają kilka etapów konserwacji chrzcielnicy wykonanej z piaskowaca, pochodzącej z XVI wieku. Widoczny są procesy oczyszczania kamienia, odsalania, zbrojenia i klejania a także rekonstrukcji formy rzeźbiarskiej.
powrót

Kontakt:
Grzegorz Lasota
Konserwacja Zabytków

35-118 Rzeszów
ul. Solarza 6/16
tel. 790 889 704
e-mail: grzesieklasota@gmail.com