konserwacja

zabytkówsztukatorstwo

Konserwacja polichromii ściennej pochodzącej z XIX wieku

Kaplica przed rozpoczęsciem prac konserwatorskich Sklepienie kaplicy przed rozpoczęciem prac Stan przed rozpoczęciem prac, widoczna siatka spękań oraz mocno zabrudzona powierzchnia malowidła polichromia Widoczne silne zacieki na powierzchni malowidła Uzupełnianie ubytków tynku w dolnej części malowidła

Widoczny moment wykonywania zastrzyków wzmacniających strukturę tynku Widoczna zrekonstruowana, oryginalna polichromia kaplicy Widoczna zrekonstruowana, oryginalna polichromia kaplicy Widoczne sklepienie kaplicy wraz ze zrekonstruowaną polichromią i złoceniami Widoczne sklepienie kaplicy wraz ze zrekonstruowaną polichromią i złoceniami

Fotografie przedstawiają polichromię znajdującą się w kościele pod wezwaniem
św. Bartłomieja Apostoła w Szczurowej. Prace konserwtorskie polegały,
m.in. na odsłonięciu pozostałości pierwotnego malowidła pochodzącego z XIX wieku, technicznego wzmocnienia i uzupełnienia tynków oraz wykonania rekonstrukcji warstwy malarskiej oraz złoceń.
powrót

Kontakt:
Grzegorz Lasota
Konserwacja Zabytków

35-118 Rzeszów
ul. Solarza 6/16
tel. 790 889 704
e-mail: grzesieklasota@gmail.com