konserwacja

zabytkówsztukatorstwo

Konserwacja figur kamiennych

Figura przedstawiająca św. Jana Apsotoła, widok przed konserwacją Figura przedstawiająca św. Jana Apsotoła, widok po konserwacji Figura przedstawiająca Matkę Bożą, widok przed konserwacją Figura przedstawiająca Matkę Bożą, widok po konserwacji

Widoczne ubytki oraz zabrudzenia powierzchni rzeźby Widoczne ubytki oraz zabrudzenia w obrębie podstawy rzeźby Widoczne ubytki formy rzeźbiarskiej Figura Matki Bożej podczas procesu odsalania

Fotografie przedstawiają dwie z pośród zespołu rzeźb otaczających kościół
św. Bratłomieja Apostoła w Szczurowej. Zabiegi konserwtorskie dotyczyły oczyszczenia kamienia, wzmocnienia jego struktury, uzupełneinia ubytków formy rzeźbiarskiej oraz zabezpieczenia figur przed dalszą destrukcją.
powrót

Kontakt:
Grzegorz Lasota
Konserwacja Zabytków

35-118 Rzeszów
ul. Solarza 6/16
tel. 790 889 704
e-mail: grzesieklasota@gmail.com